Olje- og energiministeren besøkte Tromsø

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte onsdag Tromsø og Norsk Petroleumsforenings konferanse Petroleum and Arctic: Norwegian Perspectives. Under innlegget sitt understreket Lien betydningen av våre nordligste områder for petroleumsvirksomheten.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte onsdag Tromsø og Norsk Petroleumsforenings konferanse Petroleum and Arctic: Norwegian Perspectives.

Under innlegget sitt understreket Lien betydningen av våre nordligste områder for petroleumsvirksomheten.

- Leting både i nye og modne områder er viktig for utviklingen av norsk petroleumsektor. Derfor vil våre nordligste områder bli viktigere. Samtidig er ikke petroleumsvirksomhet i disse områdene noe nytt. Vi har både erfaringen og kunnskapen som skal til for å lykkes, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Onsdag ble også Levert-rapporten om den petroleumsrelaterte leverandørindustrien presentert. Den viser at 2013 var et rekordår for leverandørindustrien i Nord-Norge.

- Petroleumsvirksomheten er en syklisk næring, 2013 var et rekordår, mens det så langt i 2014 har gått litt tregere. Likevel vil petroleumsvirksomheten fortsette å vokse i nord. Det er en betydelig leteaktivitet både i Norskehavet og Barentshavet. Nye felt er i ferd med å bygges ut. Vi er opptatt av at denne muligheten utnyttes for positiv utvikling i våre nordligste fylker, sier Lien.

(Foto: HSI/OED) Olje- og energiminister Tord Lien besøkte også Aquaplan-Niva under besøket i Tromsø. Her sammen med Statoil-direktør Hans Jacob Hegge (midten) under omvisning i Aquaplans laboratorium.

 

Til toppen