Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Olje-og energiministeren besøkte Trysil

Olje-og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag flomrammede Trysil. Her møtte han blant andre Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug.

Olje- og energiministeren ble vist flomvollen som beskytter kommunesenteret Innbygda. Han besøkte også flomrammede Moelven Trysil.

- Jeg  vil  berømme kommunen og innbyggernes innsats og den roen de har vist i en krevende situasjon. Det er også betryggende å se hvordan Norges vassdrags- og energidirektorat og andre myndigheter har bidratt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien understreker at folk må føle seg trygge der de bor.

- Forebygging er derfor essensielt. Kommunen har ansvaret for å sikre innbyggerne mot naturfarer, men staten vil også bidra med flomvarsling, veiledning og bistand til sikring, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien og Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug (OBE/OED)

Flomsikringsanlegget Trysil:
 
Under flommen i 1995 ble Trysil hardt rammet. Nå er sentrum (Innbygda) sikret med et solid, 700 meter langt flomverk.
 
Bakgrunn om OED, NVE og andre myndigheters ansvar:
 
OED har det overordnede ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. NVE yter hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser til kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvåking, varsling og beredskap.
 
Det er flere statlige myndigheter involvert i opprydding etter flom og skred. I tillegg til OED/NVE, gir LMD via Statens Naturskadefond økonomisk bistand etter naturskadeloven og KMD bidrar med skjønnsmidler til kommunene. I tillegg har SD ansvaret for reparasjoner av veier, broer og jernbane.   Samordning mellom etater og effektiv oppfølging etter flomhendelser er viktig. NVE har i denne sammenhengen tatt initiativ til å styrke samordningen mellom ulike statlige aktører.
 
Bakgrunn om budsjett:
 
Siden NVE overtok skredansvaret i 2009 har bevilgningene til flom- og skredforebygging økt årlig. Til rene sikringstiltak (både flom og skred) er det tale om en økning på 50 pst fra om lag 120 mill. kroner i budsjettet for 2010 til om lag 180 mill. kroner i budsjettet for 2014.
Ekstraordinære bevilgninger etter hendelser kommer i tillegg.
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å øke midlene til flom- og skredforebygging med 50 mill. kroner.

Til toppen