Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet

I forbindelse med behandlingen av innsigelsessak om gruvedrift i Engebøfjellet, er høringsfristen for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forlenget.

Det er foreløpig ikke satt noe ny frist. Årsaken til utsettelsen er at de berørte departementer trenger noe mer tid til å behandle saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gjøre en grundig og god vurdering av saken.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen