Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet.

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00