Om strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Nærings- og fiskeridepartementet har ved høringsfristen 4.juli mottatt en rekke innspill til høringen om innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten.

Departementet vil foreta en grundig gjennomgang av høringsuttalelsene med sikte på å konkludere i saken ila. høsten 2014.

Mer om saken på høringssiden

Til toppen