Omsetningsrådet: Årsrapport for 2013

Omsetningsrådet har levert årsrapporten for 2013. Av den går det fram at fondene for omsetningsavgiftene hadde over 685 millioner kroner i inntekter. Reguleringstiltak for svinekjøtt utgjorde en stor del av utgiftene, noe som bidro til en vesentlig reduksjon av lagrene. Årsresultatet for fondene ble på nærmere 12 millioner kroner.

Omsetningsrådet Årsmelding og regnskap 2013 

Omsetningsrådet har levert årsrapporten for 2013. Av den går det fram at fondene for omsetningsavgiftene hadde over 685 millioner kroner i inntekter. Reguleringstiltak for svinekjøtt utgjorde en stor del av utgiftene, noe som bidro til en vesentlig reduksjon av lagrene. Årsresultatet for fondene ble på nærmere 12 millioner kroner.

Til toppen