Omsetningsrekord for norske moreller

Med en omsetning på nesten 600 tonn norske moreller går det mot ny rekord. Tilførslene av norske plommer og tidligepler øker.

Med en omsetning på nesten 600 tonn norske moreller går det mot ny rekord. Tilførslene av norske plommer og tidligepler øker. 

Den norske morellsesongen nærmer seg slutten, og omsetningen på nær 600 tonn til konsum er den største siden år 2000. Årsaken er at det er plantet mer moreller, samtidig som våren og sommeren har vært bra for de norske morellene. Kvaliteten har vært gjennomgående god og de norske forbrukerne etterspør stadig mer bær.

Om Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Moreller
Med en omsetning på nesten 600 tonn norske moreller går det mot ny rekord. (Foto: matmerk)
Til toppen