Oppgang i rypebestanden

Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser oppgang i rypebestanden for andre år på rad. Rypejakta starter 10. september.

Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser oppgang i rypebestanden for andre år på rad. Rypejakta starter 10. september. 

Rundt halvparten av landets rypejegere jakter på statsgrunn, der jakta bestyres av enten Statskog eller lokale fjellstyrer. Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser oppgang i rypebestanden for andre år på rad. 

Når et område passerer 30 ryper per kvadratkilometer, er det et virkelig bra rypeår. Er det over 20 ryper per kvadratkilometer, synes de fleste jegere det er bra med fugl. Under 10 er det dårlig, men det har vært så mange dårlige rypeår nå at jegerne begynner å bli vant med et lavere nivå, i følge Statskog. 

Årets rype- og skogfugltaksering fra Statskog viser nå en oppgang i bestanden. Det er observert flere ryper i så å si alle områder i landet. I år har de fleste kyllingene overlevd sommeren, og det gir en økning i bestanden. 

Årets rypekvoter
Rypejakta starter 10. september. For å sikre bærekraftig forvaltning av ryper og skogsfugl må landets rypebestander takseres hver høst. Årets rypekvoter blir satt med bakgrunn i takstresultatene.

  • Troms og Ofoten: 5 ryper per jeger per jaktdag, uansett art. 1 skogsfugl per jeger per jaktdag, maksimalt 5 skogsfugl i sesongen.
  • Nordland (Salten og Helgeland): 5 ryper per jeger per jaktdag, uansett art. 1 skogsfugl per jeger per jaktdag, maksimalt 5 skogsfugl i sesongen.
  • Nord- og Sør-Trøndelag​ Bangdalen: Dagskvote på tre liryper og 1 skogsfugl. Fredning av brunfugl, som i fjor. Øvrige kvoter i området offentliggjøres innen 3. september.
  • Sør-Norge: Kvotene offentliggjøres innen 3. september. 
     
  • Se årets rypekvoter i Statskogs områder hos Statskog

Rypejakt
I følge Statistisk Sentralbyrå ble det skutt 152 000 ryper i løpet av jaktåret 2013/2014. Det var 26 prosent flere enn året før. I jaktåret 2012/2013 ble det skutt 120 000 ryper. For ti år siden var antallet 444 000. 

Ryper på hyttevegg
Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser oppgang i rypebestanden for andre år på rad. Rypejakta starter 10. september. (Foto: Statskog)
Til toppen