Opphever ordning som ikke har fungert

Justis- og beredskapsdepartementet har opphevet ordningen for utlendinger som er faglærte og som ønsker å lære norsk i Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet har opphevet ordningen for utlendinger som er faglærte og som ønsker å lære norsk i Norge.

Bakgrunnen for opphevingen av ordningen som får virkning fra 15. mai 2014 er at den ikke har fungert etter sin hensikt. Ordningen ble innført for å legge til rette for rekruttering av faglært arbeidskraft til det norske arbeidsmarkedet. Antall personer som senere får en faglærttillatelse, er imidlertid lavt. I tillegg foreligger det forhold som tyder på at ordningen blir misbrukt.
 
– Jeg er opptatt av at regelverket skal fungere slik det var ment, og at slike ordninger ikke misbrukes. Det er derfor riktig å oppheve ordningen nå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.
 
Opphevingen får kun betydning for søknader som leveres etter at ordningen er opphevet. Søknader som allerede er innlevert, men ennå ikke behandlet, vil bli ferdigbehandlet på vanlig måte i tråd med vilkårene i den bestemmelsen som nå oppheves. Antallet ubehandlede søknader er imidlertid stort, og mange av sakene er kompliserte å behandle.
 
Oppheving av ordningen stenger for øvrig ikke for at utlendinger kan lære norsk i Norge før de går ut i arbeidslivet her, men da med grunnlag i andre typer oppholdstillatelse.

Les rundskriv om ny forskrift

Informasjon til søkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) har lagt ut informasjon om deres behandling av oppholdstillatelse for faglærte som skal ta norskopplæring.
Les informasjon fra UDI her

Til toppen