Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppnevner uavhengig faggruppe som skal jobbe med forenkling av utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, oppnevner en faggruppe som skal identifisere utfordringer og foreslå konkrete tiltak med sikte på å forenkle utmarksforvaltningen.

Gruppen skal i første omgang foreslå forenklingstiltak som ikke krever endring av lover og forskrifter. I tillegg skal gruppen kort vurdere behovet for å endre forvaltningspraksis, lover og forskrifter på lengre sikt, og angi hvilke endringer som bør gjennomføres.

Mandat for faggruppen.

Deltakere i faggruppen er Eva Irene Falleth og Nikolaai Winge, fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Jørgen Hoffmann fra Statskog SF.

Faggruppen har en tidsfrist for sitt arbeid til 1. desember 2014.

Til toppen