Opprydding og forenkling av reglene om tilskudd fra Norsk kulturfond

Kulturdepartementet har vedtatt en ny forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

- Med den nye forskriften rydder vi opp, forenkler og moderniserer reglene rundt tildelingene av tilskudd fra Norsk kulturfond, sier kulturminister Thorhild Widvey. Endringene i  Kulturrådets og Kulturfondets ansvarsområde de siste årene innebærer dessuten at det er nødvendig å endre og tilpasse regelverket til dagens forhold. Forskriften er ledd i regjeringens forenklings- og moderniseringsarbeid, sier kulturminister Widvey.

Stortinget vedtok i juni 2013 en ny lov om Norsk kulturråd. Den nye forskriften er hjemlet i den nye loven og berører ikke departementets oppfølging av rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”. Den har heller ingen budsjettmessige konsekvenser.

Formålet med forskriften er å regulere rettigheter og plikter for søkere og mottakere av tilskudd fra Kulturfondet. Forskriften er generell og overordnet slik at den kan tåle skiftende prioriteringer i bruken av fondsmidlene. Forskriften gir de grunnleggende reglene for alle tilskudd fra fondet, og vil legge til rette for en mer effektiv saksbehandling.

Lenke til forskriften

Forskriften vil rydde opp i regelverket rundt Kulturrådet/Kulturfondet og vil erstatte

  • Retningslinjer for bruken av midler fra Norsk kulturfond og vedtekter for Norsk kulturfond, begge av 19. juni 1965
  • Forskrift 12 oktober 1998 nr. 1440 om støtteordningen for fri scenekunst
  • Forskrift 29. januar 1999 nr. 187 om tilskudd fra Norsk kulturfond
Til toppen