Oppstart for fremtidens regjeringskvartal

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne. Vi skal skape levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser. Nå starter arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han markerte mandag oppstarten for høstens anleggsarbeid i regjeringskvartalet.

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne. Vi skal skape levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser. Nå starter arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han markerte mandag oppstarten for høstens anleggsarbeid i regjeringskvartalet.

Regjeringen fattet før sommeren flere beslutninger om konseptvalg for det nye regjeringskvartalet og nå starter anleggsarbeidet. 

- Arbeidet med nytt regjeringskvartal er et stort prosjekt. Vi ønsker gode prosesser for å beslutte hvordan det nye kvartalet skal bli, samtidig som vi kommer i gang med nødvendig anleggsarbeid, sier Sanner.

1. oktober starter Statsbygg arbeidene med å rive regjeringsbygget S-blokka. Rivingen skal være ferdig vinteren 2015. Når rivingen er gjennomført starter arbeidet med å etablere ny infrastruktur for det nye kvartalet. Både riving og bygging av ny infrastruktur kan gjøres uavhengig av øvrige beslutninger om det fremtidige regjeringskvartalet.

Ferdsel i anleggsperioden
Uteområdene i regjeringskvartalet brukes i dag av gående og syklende som gjennomfartsåre, besøkes av turister og er i daglig bruk av ansatte og besøkende til regjeringskvartalet. Anleggsarbeidene og anleggstrafikken vil prege denne delen av bykjernen fremover.

- Det fremtidige regjeringskvartalet skal være åpent og ha gode byrom. Vi ønsker at dagens kvartal også skal være åpent og tilgjengelig i byggeperioden så langt det lar seg gjøre, sier Sanner.

Regjeringen har besluttet at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares i det framtidige regjeringskvartalet. I løpet av anleggsperioden i høst vil det bli åpnet en ny passasje gjennom resepsjonen i Høyblokka. Det skal legges ny duk på Høyblokka som viser den originale fasaden, og legges til rette for at Johan Nygaardsvolds plass kan brukes i anleggsperioden. 

- Høyblokka er en viktig del av vår historie som vi tar med oss inn i fremtiden.  Når vi åpner Høyblokka for gjennomgang er det også en fin markering av den åpenheten vi ønsker å ta med oss videre, sier Sanner.

Opprydding i området
Departementet legger vekt på estetikk, bruk og bymiljø og sikkerhet i regjeringskvartalet, også i anleggsperioden.

Betongelementene som i dag benyttes som sperrer for kjøretøytrafikk vil etter hvert bli erstattet med mer funksjonelle og estetiske løsninger. Det vil bli informasjonstiltak om hva som skjer i regjeringskvartalet til besøkende og brukere av regjeringskvartalet.

Informasjonssenter om 22. juli i regjeringskvartalet
Sanner vil etablere et informasjonssenter om 22. juli og regjeringskvartalet.

- Vi har besluttet at vi skal etablere et informasjonssenter i regjeringskvartalet. Her kan vi formidle hva som skjedde 22.juli 2011, og hva som pågår i regjeringskvartalet, sier Sanner

Videre arbeid med etablering av et informasjonssenter vil skje i dialog med Den nasjonal støttegruppen etter 22. julihendelsene og AUF.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen