Østfold kåret til Europas mest ungdomsvennlige region

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Takket være Ungdommens fylkesråd har Østfold vunnet prisen som Europas mest ungdomsvennlige region.

Sekretær Rune Vold og leder Eirin Ronæs i Ungdommens fylkesråd med Herman Grøm i fylkesrådets internasjonale arbeidsutvalg var nylig i Brussel for å møte dommerne til AERs pris. Foto: Line Helene Nilsen

I kamp med 33 andre regioner har Ungdommens fylkesråd i Østfold vunnet Assembly of European Regions (AER) pris for mest ungdomsvennlige region i Europa. Prisen tildeles den regionen der ungdom er mest involvert i demokratiet på regionalt nivå.

­– Det er veldig stort å vinne. Det er en bekreftelse på at det vi gjør nytter, og at andre regioner kan lære av oss, sier leder Eirin Ronæs i Ungdommens fylkesråd.

Som representant for en av de tre regionene som nådde finalen i AERs konkurranse var hun nylig i Brussel for å fortelle dommerne om arbeidet Ungdommens fylkesråd har gjort.

Tett samarbeid med fylkestinget
Ungdommens fylkesråd har blant annet jobbet med å innføre rabattkort for kulturarrangement for ungdom i Østfold, og de har arrangert en ungdomsfestival for å fremme fysisk helse.

Dommerne var særlig imponert over det tette samarbeidet Ungdommens fylkesråd har med Østfold fylkesting, og måten ungdommene involveres i politiske saker.

Deltar i regionalt europeisk samarbeid
Ronæs forteller at Ungdommens fylkesråd i Østfold deltar på mange former for regionalt europeisk samarbeid.

– Vi har et internasjonalt arbeidsutvalg som jobber med regionale samarbeidsprogram på europeisk nivå. I år skal vi delta på en samling i regi av AERs ungdomsnettverk i juni, og vi skal også delta på deres sommerskole, sier Ronæs.

Ved å delta i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid kan Norge fremme samarbeid og erfaringsutveksling med regioner og land i Europa for å videreutvikle norsk regionalpolitikk og fremme næringsutvikling. EØS-avtalen omfattes ikke av EUs regionalpolitikk, men Norge deltar likevel i flere av EUs regionalpolitiske samarbeidsprogrammer.

Mer informasjon
Les mer om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU her

Til toppen