Over 3 millioner i tilsagn til Arendal for opprydding i forurenset sjøbunn

Miljødirektoratet har gitt tilsagn til Arendal kommune på inntil 3,1 million kroner til tildekking av forurenset sjøbunn i Kittelsbukta i Arendal.

Miljødirektoratet har gitt tilsagn til Arendal kommune på inntil 3,1 million kroner til tildekking av forurenset sjøbunn i Kittelsbukta i Arendal.

- Det er viktig at vi får ryddet opp i sjøbunnen og dekket til miljøgiftene slik at de ikke får spre seg videre, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Arendal havneområde er ett av 17 prioriterte områder for opprydding av forurenset sjøbunn. I 2013 ble oppryddingen av sjøbunnen i Bukkevika ferdigstilt. Kittelsbukt er neste prioriterte delområde.

Om lag 34.000 m2 sjøbunn forurenset med bl.a. PCB og PAH skal dekkes over med rene sandmasser. Arbeidet skal gjennomføres i 2015 og 2016.

For mer informasjon – se Miljødirektoratets hjemmeside.

Til toppen