Over én milliard kroner til fri forskning

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Takket være økte bevilgninger over statsbudsjettet innvilges støtte til et rekordhøyt antall prosjekter. Størst innvilgelsesprosent har unge forskertalenter.

– Fri prosjektstøtte er et av de viktigste virkemidlene våre for å oppnå større gjennomslag for norsk forskning i form av økt suksess i det europeiske forskningsrådet, flere siteringer i topptidsskrifter – eller flere Nobelpriser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

45 unge forskertalenter får midler til sine prosjekter i årets tildeling, noe som gir en innvilgelsesprosent på 20,6 prosent. Sammen med fjorårets tildeling er det nå 109 unge forskertalenter som har fått midler i Fri prosjektstøtte.

– Nå får godt over hundre av våre mest lovende, unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Her legger vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i framtiden. Dette er en viktig investering for Norge som kunnskapsnasjon, sier Røe Isaksen.

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

 

Til toppen