Overgangsregler for båtmotoravgiften

Regjeringen vil refundere avgift på ubrukte motorer som forhandler har på lager 1. juli.

I revidert nasjonalbudsjett 2014 foreslo Regjeringen å fjerne båtmotoravgiften fra 1. juli. Regjeringen ønsker å fjerne avgiften for bidra til raskere utskiftning til nyere, mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige båtmotorer. Båtmotoravgiften er relativt ressurskrevende for avgiftsmyndighetene og gir ikke store inntekter til staten.

For å sikre at ikke forhandlere som har båtmotorer på lager skal tape på ordningen blir det laget en refusjonsordning. Det vil bli refundert avgift på ubrukte motorer som forhandler har på lager 1. juli. Det innebærer at forhandleren kan beholde den ubrukte motoren på sitt lager til etter 1. juli, og søke refusjon for eventuell avgift som er betalt på den. Det skal gjelde uavhengig av om båten/motoren er forhåndsbestilt eller -betalt. Som dokumentasjon for en refusjonssøknad må det foreligge et lagerregnskap per 1. juli. Motorer som selges og utleveres fra forhandlers lager før 1. juli, skal selges med avgift.

Overgangsregler skal innarbeides i særavgiftsforskriften. Regelverket forutsetter at Stortinget vedtar forslaget i sin behandling av revidert budsjett i midten av juni. Først da kan den aktuelle forskriftsbestemmelsen fastsettes.

Det vil bli lagt ut informasjon om overgangsordningen og andre sider ved avviklingen på http://www.toll.no/.

Til toppen