Overgangsregler for ny uførepensjonsordning på høring

Ny uførepensjonsordning i de lovfestete offentlige tjenestepensjonsordningene er vedtatt av Stortinget og skal etter planen innføres fra 1. januar 2015, samtidig med ny uføretrygd i folketrygden. Nå sendes utkast til overgangsforskrifter på høring.

Ny uførepensjonsordning i de lovfestete offentlige tjenestepensjonsordningene er vedtatt av Stortinget og skal etter planen innføres fra 1. januar 2015, samtidig med ny uføretrygd i folketrygden.  Nå sendes utkast til overgangsforskrifter på høring. 

Den nye uføreordningen blir en nettoordning, og pensjonen skal beregnes som et direkte tillegg til uføretrygden i folketrygden. Det er nødvendig å gi overgangsregler for personer som mottar uførepensjon når den nye ordningen trer i kraft. Forslagene som nå sendes på høring er en oppfølging av Stortingets vedtak.

Overgangsreglene innebærer at personer som har uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger når den nye ordningen trer i kraft, får beholde det samme beløpet i uførepensjon som de hadde før overgangstidspunktet.

Høringsfristen er 23. mai 2014.

Les høringsnotatet her.

 

Til toppen