Vis hele kalenderen

11.12.2014

 • Mottar rapport om tidstyver i skolen

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: KS Agenda møtelokaler, Haakon den 7s gate 9, Oslo

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen får overlevert rapporten om tidstyver i skolen, om nasjonale og lokale dokumentasjons- og rapporteringskrav. Følg pressekonferansen på nett-tv!

  Tidstyver i skolen har vært et diskusjonstema i flere år. Kunnskapsdepartementet og KS startet derfor et felles prosjekt i august 2013 som skulle gjennomgå nasjonale og lokale dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolen. Hensikten var å komme med forslag til forbedringer og effektivisering, og identifisere tidstyver som kunne fjernes. Målet er å sikre lærere og skoleledere bedre tid til kjerneoppgavene, god ledelse og god undervisning. 

  Etter en anbudskonkurranse ble ideas2evidence, med Jan Erik Grindheim som prosjektleder, valgt ut til å gjennomføre den forskningsmessige delen av prosjektet. 

  Nå er prosjektets sluttrapport ferdig.  Torsdag skal Jan Erik Grindheim overlevere rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen.

  Tid: Torsdag 11. desember kl. 10.00 – 11.00
  Sted: KS Agenda møtelokaler

Til toppen