Overlevering av NOU fra Adopsjonslovutvalget

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til pressekonferanse med overlevering av NOU om ny adopsjonslov.

Regjeringens offentlige utvalg som har sett på ny adopsjonslov legger frem sin utredning og sine anbefalinger til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Tid: Tirsdag 14. oktober 2014 12.00-13.00

Sted: Statsrådens møterom, R5, Akersgata 59

Pressekonferansen streames direkte på www.regjeringen.no. For nett-medier som ønsker avtale om publiseringspunkt, ta kontakt med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon/IFA Brukersenter på 22 24 50 00 eller ifa-brukersenter@dss.dep.no

Utvalget har blitt ledet av professor Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen. Utvalget har hatt i oppgave å foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet, gi en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde, og utrede og utarbeide utkast til ny lov om adopsjon.

Utvalgets medlemmer:

  • leder Karl Harald Søvig, professor, Universitetet i Bergen
  • Astrid Vigdis Haram, advokat, selvstendig næringsdrivende
  • Kjersti Sandnes, psykolog og universitetslektor, NTNU
  • Torunn E. Kvisberg, tingrettsdommer
  • Trond Indregard, psykolog, selvstendig næringsdrivende

Les mer om utvalget og deres mandat

Se overleveringen direkte her.

For spørsmål eller mer informasjon om pressekonferansen, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Line Torvik på telefon 99 21 83 21 eller e-post: lto@bld.dep.no

Til toppen