Ny FN-rapport:

Ozonlaget blir tykkere

En ny FN-rapport viste onsdag at ozonlaget er på bedringens vei takket være internasjonalt samarbeid for å redusere utslippene av ozonødeleggende gasser. FNs miljøorganisasjon (UNEP) og Verdens Meteorologiske organisasjon (WMO) står bak rapporten.

- Det er svært gledelig at ozonlaget viser tegn til å bli tykkere og at ozonhullet over Antarktis har sluttet å vokse. Det viser at internasjonalt miljøsamarbeid nytter og er en inspirasjon i klimaforhandlingene frem mot Paris i 2015, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Montrealprotokollen er en internasjonal avtale som ble fremforhandlet i 1987 og er i dag ratifisert av 196 stater. Gjennom en kombinasjon av målrettet forskning, gradvis utfasing og forbud har avtalen vært et effektivt virkemiddel til å redusere utslippene av KFK og andre gasser som ødelegger ozonlaget. Disse ble tidligere brukt i blant annet kjøleskap og spraybokser, men er i dag erstattet av mer ozonvennlige gasser. Gjennom en egen finansieringsordning har også u-landene hatt mulighet til å innføre mer ozonvennlig teknologi. 

- Montrealprotokollens suksess gir inspirasjon til å løse andre større miljøproblemer fordi det viser at det er mulig å finne løsninger som fungerer både for i-land og u-land. Det skal ikke underslås at klimautfordringen er mer kompleks, men vi kan ta med oss den metodiske tilnærmingen fra Montrealprotokollen, som med en velfungerende finansieringsordning har gjort det mulig også for u-land å forplikte seg til reduksjon og utfasing av ozonødeleggende gasser, sier Tine Sundtoft.

Les mer om rappprten på UNEPs sider

Til toppen