På nett med norske arter

I en ny stor nettsatsing fra Artsdatabanken blir bilder og informasjon om arter i norsk natur blir tilgjengelig på nettet,. Nettstedet blir et nettleksikon for norske dyr og planter. Fageksperter oppfordres til å bidra med innhold til nettstedet.

I en ny stor nettsatsing fra Artsdatabanken blir bilder og informasjon om arter i norsk natur blir tilgjengelig på nettet,. Nettstedet blir et nettleksikon for norske dyr og planter.  Fageksperter oppfordres til å bidra med innhold til nettstedet.

Informasjon og bilder av 900 sommerfugler er allerede publisert. Arter på nett kommer til å bestå av bestemmelsesnøkler, plansjer, tekst, bilder, film og annen informasjon om mange arter og artsgrupper. All informasjon er levert av flere forskjellige fagmiljøer, i tillegg til koblinger av informasjon fra Artsdatabankens databaser.  Arter på nett har fått økonomisk støtte av Klima- og miljødepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Informasjonen som per i dag gjøres tilgjengelig, er stort sett data som allerede er produsert til andre formål. Dette betyr også at dataene varierer fra art til art og fra artsgruppe til artsgruppe. Noe av informasjonen er enkel å bruke for mange målgrupper, mens annen informasjon kan oppleves som mer faglig og detaljert.

Sommerfuglpresentasjonene i nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom Artsdatabanken, Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og Norsk entomologisk forening, og er et godt eksempel på hvordan innhold i bokverk kan digitaliseres. Flere kan bidra med informasjon i Arter på nett og innhold legges inn suksessivt. Artsdatabanken lyste i 2013 og 2014 ut tilskudd til institusjoner som ønsket å benytte løsningen til å spre sine artsdata. Avtalen går ut på at informasjonen som ligger i Arter på nett, også blir gjort tilgjengelig internasjonalt.

Interessert i sommerfuglene i Norge? Her finner du svar: http://data.artsdatabanken.no/Pages/144006

 

 

Til toppen