Påbud om vinterdekk på tunge tilhengere

- Krav om vinterdekk på tunge tilhengere vil sikre tryggere ferdsel på norsk vinterføre. Målet er å ha dette klart neste vintersesong, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt på høring et forslag til regelendring som inkluderer et påbud om vinterdekk for tunge kjøretøy. Endringene skal tre i kraft til årets vintersesong.

Forslaget innebærer et påbud om vinterdekk på tilhenger over 3500 kg. Påbudet skal også gjelde for hjul på løftbare aksler både på bil og tilhenger til bil, dersom hver av disse har tillatt totalvekt over 3500 kg.

Påbudet skal gjelde i perioden 15. november til 31. mars, det vil si i samme periode som dagens påbud om vinterdekk for motorvogn. Gebyret for manglende vinterdekk er 750 kroner per dekk.

Forslaget er ett av flere tiltak regjeringen nå arbeider med for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveger.

- Vi vil også fortsette å styrke kontrollen av tunge kjøretøy og effektivisere bruken av kjøreforbud, blant annet ved bruk av hjullås, sier samferdselsministeren.

Les høringsbrev og høringsnotat hos Statens vegvesen

(Merk: Korrigert versjon)

Til toppen