Pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv.

Finansdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger regnskapspliktige å sende inn sine årsregnskap mv. elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

Finansdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger regnskapspliktige å sende inn sine årsregnskap mv. elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

På grunn av systemtekniske begrensninger i Altinn-portalen er indre selskaper, samt regnskapspliktige som er setter opp sine årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, hvor resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanene etter regnskapsloven kapittel 6, unntatt fra å sende inn sine årsregnskap mv. via Altinn-portalen. Slike regnskapspliktige skal i stedet sende inn sine årsregnskap mv. i et ikke-direkte redigertbart pdf-format per e-post til Regnskapsregisteret.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Les mer:

Til toppen