Stadfestet vedtaket i Telemark:

Pasientenes sikkerhet må veie tyngst

Helse- og omsorgsminister Bent Høie stadfester vedtaket som er gjort av styret i Sykehuset Telemark om avvikling av akuttfunksjonene i Kragerø og Rjukan.

- Jeg har stor forståelse for at dette vil vekke reaksjoner i de to lokalsamfunnene, men pasientenes sikkerhet og kvaliteten på helsetjenestene for hele Telemark må veie tyngst, sier helse- og omsorgsministeren.

Telemark har en befolkning på 170 000 innbyggere og akuttfunksjoner fire steder. Det gir for dårlig grunnlag for å opprettholde kvalitet og tilfredsstille fremtidige krav til kompetanse og kvalitet i akuttmottakene i fylket. Vedtaket som helse- og omsorgsministeren stadfester, sikrer utviklingen av to robuste akuttsykehus på Notodden og i Skien. Det vil samlet sett gi innbyggerne i Telemark et bedre tilbud.

Endringene er støttet av brukerorganisasjonene, de interne og eksterne fagmiljøene og et stort flertall av kommunene i Telemark.

- For å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet har jeg også vedtatt at Sykehuset Telemark skal fornye og oppdatere sine planer for prehospitale tjenester før akuttilbudet på Rjukan avvikles, sier Bent Høie.

Helse- og omsorgsministeren understreker at det fortsatt vil være poliklinikk og dagbehandlingstilbud både på Rjukan og i Kragerø.

Les foretaksprotokollen fra møtet med Helse Sør-Øst

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen