Petroleumsaktiviteten: En bærebjelke i nordområdepolitikken

Olje- og energiminister Tord Lien lanserte mandag regjeringens første statusrapport for nordområdene under et besøk hos Rapp Bomek i Bodø. Rapporten ble også presentert av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende på Polarbase i Hammerfest.

Olje- og energiminister Tord Lien lanserte mandag regjeringens første statusrapport for nordområdene under et besøk hos Rapp Bomek i Bodø. Rapporten ble også presentert av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende på Polarbase i Hammerfest.
 
Regjeringens styrker nordområdesatsingen både nasjonalt og internasjonalt. Prioriterte satsingsområder er næringsaktivitet, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, internasjonalt samarbeid, sikkerhet og beredskap.
 
Regjeringen vil føre en offensiv petroleumspolitikk som legger til rette for fremtidige utbyggingsprosjekter i nordområdene, blant annet ved å tilby attraktive leteområder. 
 
- Den videre utforskning av våre områder i nord er et nøkkelelement i regjeringens petroleumspolitikk og nordområdepolitikk. Nye, lovende leteområder er avgjørende for å få til en langsiktig, positiv utvikling i Norges største næring.  Petroleumsvirksomheten representerer unike muligheter for verdiskaping, sysselsetting, vekst og ringvirkninger i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Omvisning hos Rapp Bomek - en verdensledende produsent av branndører til olje og gassnæringen. (Rist/OED)


 

Til toppen