Polen viktig samarbeidspartner for Norge

- Polens utvikling siden de første frie valgene for 25 år siden er imponerende. I løpet av få år har Polen blitt den raskest voksende økonomien i EU og i 2009 var Polen det eneste landet som unngikk resesjon. Polen er i ferd med å ta skrittet opp blant de ledende aktørene i NATO og EU, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg møtte sin polske kollega Ewa Kopacz til politiske samtaler i Warszawa i formiddag. De to statsministrene diskuterte blant annet europa-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Norge og Polen er begge medlemmer av NATO og har lang erfaring fra å dele grense med Russland. Det har derfor vært svært nyttig å diskutere den utfordrende situasjonen i Ukraina og hvordan vi sammen kan bidra til en positiv utvikling i regionen som er omfattet av EUs østlige partnerskap, sier Solberg.

Samarbeidet og kontakten mellom Norge og Polen har utviklet seg svært positivt de siste tiårene. Handelen mellom landene har vokst og Polen er i dag største eksportmarked for norsk fisk, særlig laks. Norsk eksport av forsvarsteknologi er også økende. Polen er samtidig største mottaker av EØS-midler i inneværende periode.

Om lag 120.000 polakker bor og arbeider i Norge i dag og er dermed den største innvandrergruppen i landet. De er godt integrert, og deres innsats er et viktig bidrag til å opprettholde den norske velferden.

– Jeg vokste opp i et delt Europa. På få år har Polen gått fra å være langt borte til å bli våre nordeuropeiske naboer. Vi har oppdaget hverandre på en ny måte. Nå er tiden inne for å fordype samarbeidet, sier Solberg.

Toleranse og rasisme er tema når Solberg senere på dagen besøker det nye museet for polske jøders historie og fotballklubben Legia Warszawa. På museet møter statsministeren polske skoleelever som deltar i et undervisningsprogram finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Hos Legia Warszawa får statsministeren en orientering om hvordan klubben håndterer tilhengere med ekstreme holdninger.

Statsministeren møter også representanter for norsk næringsliv i Polen, og overværer forsøket på å sette ny verdensrekord i sushimosaikk med norsk laks.

Til toppen