Presseinvitasjon:

Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen inviterer til pressekonferanse i dag kl. 10.00 (oppmøte kl. 09.30). PST-sjef Benedicte Bjørnland og fung. politidirektør Vidar Refvik vil også være til stede.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen inviterer til pressekonferanse i dag kl. 10.00 (oppmøte kl. 09.30). PST-sjef Benedicte Bjørnland og fung. politidirektør Vidar Refvik vil også være til stede.

Det vil bli redegjort for trusselbildet og tiltak som vil treffes av politiet.

MERK: Forskjellig oppmøtested og arena for pressekonferansen. Oppmøte kl. 09.30 i resepsjonen i R5. Pressekonferansen vil finne sted i Plenumssalen i R4 kl. 10.00.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Stian Stang Christiansen, tlf. 99 23 90 83.

Til toppen