Presisering av yttergrensen for abort

Grensen for senabort skal gå ved 22. fullgåtte svangerskapsuker, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et høringsforslag om endring av abortforskriften.

- Det er svært viktig med ensartet og riktig praktisering av regelverket i disse vanskelige sakene. Presiseringen i abortforskriften som vi nå sender på høring sikrer dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forslaget som sendes på høring følger opp anbefalinger fra en ekspertgruppe som har vurdert regelverk og praksis ved senaborter. Ekspertgruppen mente at regelverket var uklart og vanskelig å bruke for abortnemndene. Vurderingen av regelverk og praksis ved senaborter kom som en følge av at jordmødre ved Rikshospitalet varslet om at de fryktet det hadde funnet sted aborter i strid med regelverket ved sykehuset.

Presiseringen av grensen på 22 uker endrer ikke gjeldende unntak om at abort kan innvilges dersom fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv, eller dersom svangerskapet medfører overhengende fare for kvinnens liv eller helse.

Det foreslås også presiseringer i forskriften som skal tydeliggjøre at medlemmer og varamedlemmer i primærnemndene skal være faste.

- Det har aldri vært tillatt med abort på på fostre i Norge etter grensen for levedyktighet. Heller ikke på sosial indikasjon eller etter voldtekt. Derfor gjør vi nå denne presiseringen. Jeg følger her opp et arbeid som ble igangsatt av den forrige regjeringen, sier Høie.

Les høringsdokumentene for grensen for senabort

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen