Priv til red

Overrekking av rapport om antibiotikaresistens

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Overrekking av rapport om antibiotikaresistens

Overrekking av rapport om antibiotikaresistens

Det er brei fagleg semje om at antibiotikaresistens representerer ein svært alvorleg global helsetrussel. I 2013 oppretta Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, daværande Fiskeri- og kystdepartementet og daværande Miljøverndepartementet ei tverrsektoriell ekspertgruppe som skulle oppsummere kunnskap om antibiotikaresistens og foreslå verkemiddel slik at Norge er best mogleg rusta til felles innsats på dette området i tida som kjem.

Utvalsleiar Martin Steinbakk, overlege ved Folkehelseinstituttet, overrekker rapporten til departementa og presenterer innhaldet måndag 18.august klokka 13 i R6, Teatergata 9.

Tilstades er helse- og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fra Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Amund Drønen Ringdal fra Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet.

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter