Priv til red

Overrekking av rapport om antibiotikaresistens

Overrekking av rapport om antibiotikaresistens

Overrekking av rapport om antibiotikaresistens

Det er brei fagleg semje om at antibiotikaresistens representerer ein svært alvorleg global helsetrussel. I 2013 oppretta Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, daværande Fiskeri- og kystdepartementet og daværande Miljøverndepartementet ei tverrsektoriell ekspertgruppe som skulle oppsummere kunnskap om antibiotikaresistens og foreslå verkemiddel slik at Norge er best mogleg rusta til felles innsats på dette området i tida som kjem.

Utvalsleiar Martin Steinbakk, overlege ved Folkehelseinstituttet, overrekker rapporten til departementa og presenterer innhaldet måndag 18.august klokka 13 i R6, Teatergata 9.

Tilstades er helse- og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fra Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Amund Drønen Ringdal fra Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet.

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen