Vil gi kommuner myndighet til å godkjenne små vindkraftprosjekter

Statsråd Tord Lien og direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Per Sanderud, presenterte status og muligheter for norsk vindkraft til pressen i dag.

Regjeringen vil gå lenger enn den forrige på dette området og legger opp til at kommunene kan behandle vindanlegg med opptil 1 MW samlet effekt per prosjekt, oppad begrenset til fem turbiner, sier statsråd Tord Lien.

Statsråd Tord Lien og direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Per Sanderud, presenterte status og muligheter for norsk vindkraft til pressen i dag.

- Nye vindkraftanlegg må være i drift innen 2020 for å være med i elsertifikatordningen. De nærmeste årene vil derfor ha stor betydning for utviklingen i den norske vindkraftbransjen, sa statsråden under pressefrokosten.

NVE presenterte sitt nye kart over vindkraft i Norge. Kartet gir oversikt over utbygde anlegg, samt anlegg det søkes konsesjon om.

I tillegg til at kommuner skal kunne godkjenne små vindkraftprosjekter, kom nyheten om at elsertifikater for netto produksjonsøkning skal tildeles.

- Eksisterende kraftverk som gjør tiltak for opprusting og utvidelse kan tildeles elsertifikater for produksjonsøkningen, meddelte Per Sanderud. 

Olje- og energiminister Tord Lien på pressefrokosten om vindkraft hos NVE i dag (foto: EMB/OED). 

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud og olje- og energiminister Tord Lien (foto: EBM/OED).

Til toppen