Presseinvitasjon - Forsvarsministeren besøker øvelse Cold Response

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker øvelse Cold Response i perioden lørdag 15. - søndag 16. mars. I denne forbindelse inviteres pressen til å møte ministeren.

Forsvarsministeren skal besøke avdelinger i Brigade Nord, Heimevernet, spesialstyrker, representanter fra utenlandske styrker og avdelinger i Luftforsvaret.

Priv til red:

Media inviteres til å møte Forsvarsministeren på Heia lørdag 15. mars. Oppmøte må skje senest kl 15:15. Det gis muligheter for korte intervjuer. Påmelding gjøres til Maj Vegard Finberg på tlf 95303636 / mail: vfi@fd.dep.no eller Asgeir Spange Brekke 900 28 061 asb@fd.dep.no innen kl 11:00 lørdag 15. mars.

Til toppen