Presseinvitasjon: Ber maritim næring tenke høyt

Næringsminister Monica Mæland skal til fem byer i løpet av høsten for å få innspill til regjeringens nye maritime strategi. Torsdag er det Oslos tur.

Arbeidet med regjeringens nye maritime strategi er i full gang. Næringsminister Monica Mæland har invitert næringen i fem byer til å tenke høyt om hvordan vi sammen kan styrke maritim sektor.

Temaet for høringsmøtet i Oslo er tjenester og uteapparatet. Representanter fra blant annet rederier, utdannings- og finansinstitusjoner deltar.

Møtet er åpent for pressen.

Når: Torsdag 20. november kl. 08:30-10:45.

Hvor: Wilhelm Wilhelmsen, Strandveien 20, Lysaker.

Til toppen