Presseinvitasjon: Eigarskapskonferansen 2014

Næringsminister Monica Mæland inviterer til Eigarskapskonferansen 2014 tysdag 10. juni på Grand Hotel i Oslo. Temaet for konferansen er «Eigarmangfald og verdiskaping» og korleis legge til rette for privat eigarskap.

I tillegg til næringsminister Monica Mæland (H) innleier mellom anna Erik Thedéen, statssekretær i det svenske Finansdepartementet, og tidlegare administrerande direktør på børsen i Stockholm (NASDAQ OMX). Andre innleiarar er næringslivsleiarane Grethe Viksaas, Stein Erik Hagen og Helge Møgster. Dei har alle utvikla selskap til å bli blant dei største innanfor sine bransjar. Statens eigarberetning 2013 blir presentert av ekspedisjonssjef  Mette I. Wikborg.

Les heile eigarberetninga her.

Kva: Eigarskapskonferansen 2014
Kvar: Grand Hotel i Oslo
Når: Tysdag 10. juni frå klokka 11:30 til klokka 15:30.
Påmelding: Pressa er velkommen, men må registrere seg på førehand til media@nfd.dep.no innan klokka 08:00 same dag.

Program:

11:30-12:30 Registrering og lett lunsj
12:30-12:45 Næringsminister Monica Mæland (H)
12:45-13:00 Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg, Eigarskapsavdelinga i Nærings- og fiskeridepartementet
13:00-13:15 Statssekretær Erik Thedéen i det svenske Finansdepartementet
13:15-13:30 Administrerande direktør Grethe Viksaas i Basefarm AS
13:30-13:40 Musikalsk innslag, Guro Kleven Hagen

13:40-14:15 Pause 

14:15-14:30 Stein Erik Hagen, eigar og styremedlem i Canica AS
14:30-14:45 Helge Møgster, eigar og styreleiar i Laco AS
14:45-15:30 Paneldebatt med innleiarane – spørsmål og diskusjon

Konferansier er Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i Statkraft AS.

Konferansen kan følgjast direkte på nett-tv her. Deltakarane på konferansen er mellom anna styreleiarar, konsernsjefar og andre sentrale personar i norsk næringsliv og eigarmiljø.

Det kan bli endringar i programmet.

Til toppen