Presseinvitasjon: Forsvarsministeren deltar på medaljeparade på Haakonsvern 2. juni

Forsvaret inviterer pressen til å overvære medaljeparade for personell som har tjenestegjort under operasjon RECSYR, for eskortering av transport av kjemiske stridsmidler ut fra Syria.

Medaljeparaden vil bli gjennomført på Haakonsvern, Bergen, mandag 2. juni kl 1245.

I november 2013 besluttet regjeringen å tilby FN/OPCW et sivilt lasteskip for transport av syriske kjemivåpen og en norsk fregatt som militær eskorte. Forsvaret fikk oppdraget om å klargjøre en fregatt i midten av november, og seilingsordren ble gitt fredag 29.november. Allerede 2. desember seilte fregatten KNM Helge Ingstad fra Norge for å være med å transportere kjemiske substanser ut av Syria.

Det norske bidraget har bestått av fregatten KNM Helge Ingstad med besetning, det sivile lasteskipet MV Taiko med besetning, og militært personell til støtte for operasjonen.

KNM Helge Ingstad har operert med to besetninger som har rotert i løpet av perioden. Medaljemottagerne mandag 2. juni er den andre besetningen og personell som har sluttført sitt oppdrag.

 

Priv til red.:

Påmelding må sendes på e-post info@marinen.no senest innen mandag 2. juni kl 0830. Påmeldingen må inneholde: Fullt navn, fødselsdato, telefonnummer, arbeidsgiver, stilling.

Oppmøte vil da bli utenfor Briggen befalsforlegning (i enden av bakken før du kjører opp mot hovedporten) kl 1200.

Bilder fra seremonien kan oversendes på forespørsel som rettes til info@marinen.no

For intervjuavtaler med forsvarsministeren ta kontakt med militærassistent Terje Hanssen, tlf: 916 69 953.

Til toppen