Presseinvitasjon: Forsvarsministeren vil be om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil derfor be forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil derfor be forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Priv-til-red.: Arrangementet finner sted i Forsvarsdepartementet, Glacisgaten 1.
onsdag 1. oktober kl. 1000.

NB! På grunn av adgangskontroll ber vi om at alle stiller senest kl. 0930. Ta med gyldig legitimasjon (og pressekort).

Vi vil gjerne en tilbakemelding på om dere har anledning til å være til stede.
Kontakt pressevakten hvis du har spørsmål: 23 09 60 11,  FDinfo@fd.dep.no

Til toppen