Presseinvitasjon: Kulturministeren mottar utredning om insentivordning på filmfeltet

Kulturdepartementet har engasjert Oslo Economics til å utrede insentivordninger på filmområdet i andre land, samt å komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning på filmområdet i Norge eventuelt kan utformes.

Tirsdag 22. april overleveres rapporten til kulturministeren. Oslo Economics vil være representert med prosjektleder Ove Skaug Halsos og prosjektmedarbeider Magnus Våge Knutsen.

Tid:        Tirsdag 22. april kl 10.00
Sted:       Statsrådens møterom, R5, Akersgata 59

Til toppen