Presseinvitasjon: Mæland til Svalbard

Næringsminister Monica Mæland (H) besøker Svalbard 1.-3. september 2014.

Mæland skal besøke en rekke virksomheter på Svalbard. I Ny-Ålesund (1.9) møter hun blant annet Kings Bay, Norsk Polarinstitutt, Kartverket, den tyskfranske stasjonen AWIPEW og den engelske stasjonen NERC. Næringsministeren skal også besøke og bli orientert om Store Norskes virksomhet i Svea Nord og Lunckefjell (2.9). I Longyearbyen (3.9) skal hun besøke Svalsat, delta på åpningsseremoni for ingeniør forkurs samt motta en oppdatert næringsplan for Svalbard.

Presse som ønsker å delta på deler av eller hele besøket kan ta kontakt med kommunikasjonsjef Trond Viken (med på reisen), mobil 992 18 303, e-post tvi@nfd.dep.no

Til toppen