Presseinvitasjon: Mottar sluttrapport for Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen. Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen.

Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

Foruten statssekretæren vil ordførerne i  Elverum og  Åmot, samt prosjektleder  og delprosjektledere være til stede.

 

Bakgrunn.

Målet med pilotprosjektet har vært å tilrettelegge for en mer langsiktig og systematisk oppfølging av veteraner og deres nærmeste familie, i kommunene. I forkant av prosjektet hadde Elverum og Åmot kommuner tatt opp med sentrale myndigheter, bekymringer i forhold til økt helse- og familieproblematikk blant Forsvarets personell. Prosjektet har gjennomført tiltak for å øke kompetanse og samarbeid i sivil sektor, for å ivareta veteranene og deres familier. Erfaringene fra prosjektet skal kunne anvendes i landets øvrige kommuner.

Pilotprosjekt Østerdalen har vært en del av oppfølgingen av Stortingsmelding 34 (2008-2009) og handlingsplanen «I tjeneste for Norge» (2011-2013). Erfaringene har vært en del av grunnlaget for  oppfølgingsplanen som ble lansert i august 2014.

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet.

Mob. 90028061

Til toppen