Presseinvitasjon: Næringsminister Mæland til Milano

Næringsminister Monica Mæland (H) møter næringsministrane i EU i Milano 20.-21. juli.

Næringsminister Monica Mæland (H) møter næringsministrane i EU i Milano 20.-21. juli.

Tema for møtet er korleis omsynet til industriens konkurranseevne best kan ivaretakas ved utforming av EU-regelverk på alle område. Forhandlingane mellom EU og USA om et transatlantisk handels- og partnarskap om investeringar (TTIP), og korleis TTIP vil påverke EUs framtidige næringspolitikk, står også på dagsorden.

Til toppen