Presseinvitasjon: Re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia

Den 12. august deltar forsvarsministeren på re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren vil også delta.

15.30           Velkommen ved sjef Forsvarets veteransenter, oblt. John Petter Bachke

15.35           Hilsning fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

15.45           Kort hilsning fra Forsvarsbygg ved administrerende direktør Frode Sjursjen

15.50           Båndet klippes, v/ med statsråden

16.00-1630   Befaring/omvisning på Forsvarets veteransenter Bæreia

 

For intervjuavtale med forsvarsministeren, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen, tlf 902 87 846.

Til toppen