Pressekonferanse om tiltak for å få flere i jobb

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger fram forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere fredag klokken 12.

Til toppen