Priv. til red:

Prioriteringsutvalget legger frem sin utredning

Prioriteringsutvalget overleverer onsdag 12. november sin utredning om prioritering i helsetjenesten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvalget er ledet av professor Ole Frithjof Norheim, som ved overlevering vil presentere hovedelementene i rapporten.

Prioriteringsutvalget har hatt i oppdrag å vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. I mandatet er utvalget blant annet bedt om å drøfte prinsipper, kriterier og virkemidler for prioritering i helsetjenesten. Flere av utvalgsmedlemmene vil være til stede på pressekonferansen.

Tid: Onsdag 12. november, kl. 12.30-13.30.

Sted: Plenumssalen R4, inngang fra Møllergata 17, Oslo.

Det vil bli anledning til intervjuer etter fremleggelse.

Pressekonferansen vil også sendes på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen