Pristilskudd utbetalt i 2013

Statens landbruksforvaltning (SLF) har nå listene over utbetalt pristilskudd til jordbruksforetak og industriforetak for 2013 klare.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har nå listene over utbetalt pristilskudd til jordbruksforetak og industriforetak for 2013 klare. 

Om SLF
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Jordbrukslandkap
Listene over utbetalt pristilskudd til jordbruksforetak og industriforetak for 2013 er nå klare. (Foto: LMD)
Til toppen