Priv til red: Møter partene i arbeidslivet

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2015 foreslått å heve minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra ½ til 1 G. Det har kommet en del reaksjoner på dette, og statsråd Robert Eriksson skal i dag diskutere saken med partene i arbeidslivet. I etterkant av møtet vil han være tilgjengelig for pressen.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2015 foreslått å heve minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra ½ til 1 G. Det har kommet en del reaksjoner på dette, og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skal i dag diskutere saken med partene i arbeidslivet.

Statsråden vil være tilgjengelig for pressen etter møtet.

Tid: Mandag 20. oktober, kl. 11.30 (cirka)
Sted: R5, Akersgata 59

Det er organisasjonene NHO, LO, UNIO, KS, VIRKE, YS, Spekter og Akademikerne som er invitert til å delta på møtet. 

Til toppen