Historisk arkiv

Priv. til red: Første møte i «Norge 2020»-gruppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Tirsdag 16. mars har nærings- og handelsminister Trond Giske invitert til første møte i Norge 2020-gruppen. Pressen inviteres til å være med på starten av møtet.

Sted: Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu.

Statsråden vil være tilgjengelig for presse fra kl 1145. Møtet vil bli lukket fra ca 1215.

Veiviser:
Telenor EXPO Besøkssenter er spydspissen på Telenor-senteret og ligger nederst på venstre side i den østlige enden, mot sjøsiden, når du kommer fra Snarøyveien.

Norge 2020-gruppen består av yngre ledere med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler. De skal dele erfaringer og kunnskap om ulike utviklingstrekk for norsk næringsliv og næringsstruktur i et internasjonalt perspektiv.

Medlemmer:
Per Benjaminsen (1968), ProBIO AS
Christian Berg (1969), Hafslund ASA
Line Ellingsen (1969), Ellingsen Seafood AS
Cecilie Fredriksen (1983), Golden Ocean Group Limited (meldt forfall)
Leila Hafzi (1976) Nepal Productions DA
Øyvind Hamre (1966), Ragasco AS
Kjersti Kleven (1967), Kleven Maritime AS (meldt forfall)
Kristin Skogen Lund (1966), Telenor ASA
Rebecca Mahboubi (1965), The American Bagel Company AS
Steinar J. Olsen (1970), Stormberg AS (meldt forfall)
Ole Robert Reitan (1971), Reitangruppen REMA 1000 AS
Tine Rørvik (1967), Norner Innovation
Zahid Saddiq (1975), Star Autoco AS
Olav H. Selvaag (1969), Selvaag Gruppen
Øystein R. Skiri (1975), Boost Communications AS
Gry Cecilie Sydhagen (1974), Metizoft AS
Jon S. von Tetzchner (1967), Opera Sofware AS
Yvonne Torgersen (1968), Norske Ventiler AS
Stein Marius Varner (1965), Varner-Gruppen AS
Thomas Wilhelmsen (1974), Wilh. Wilhelmsen ASA

Til toppen