Prop. 1 S (2014-2015). Trykkfeil.

Jeg viser til Prop. 1 S (2015-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul bok), som ble lagt fram for Stortinget 8. oktober 2014.

I den trykte utgaven av Prop. 1 S (2014-2015) mangler side 47 i kap. 3, Gruppering av budsjettets inntekter og utgifter etter art. Ved en feil har side 47 blitt erstattet av side 43. Det betyr at side 43 gjengis to ganger i den trykte utgaven av proposisjonen, mens side 47 ikke har kommet med. Vedlagt følger side 47.

For øvrig gjør jeg oppmerksom på at side 47 inngår i de elektroniske utgavene av Prop. 1 S (2014-2015).

 

Med hilsen

Siv Jensen

 

Kopi: Stortingets finanskomité

Til toppen