50 millioner kroner til flom- og skredforebygging

RNB 2014

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å øke midlene til flom- og skredforebygging med 50 millioner kroner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å øke midlene til flom- og skredforebygging med 50 millioner kroner.

Flommen på Østlandet i mai 2013 førte til betydelig skader og behov for sikringstiltak. Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) har allerede gjennomført mange tiltak de mest utsatte stedene. Det er fortsatt stor fare for skade på bebyggelse flere steder i innlandet som følge av erosjon og avlagring av masse.

De ekstra midlene skal brukes til videre opprydning, reparasjon av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak.

- Det er fortsatt behov for tiltak som følge av fjorårets vårflom. Regjeringen foreslår derfor å øke NVEs bevilgning med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. På denne måten bidrar vi til å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå de mest utsatte stedene så raskt som mulig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

OED har det overordnede ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader.  Kommunene har et generelt ansvar for å sikre sine innbyggere mot naturfare. NVE bistår med kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvåkning, varsling og beredskap.

Til toppen