Øker avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

RNB 2014

Regjeringen vil øke den årlige avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging betydelig, til to milliarder kroner i 2017. I 2014 utgjør avkastningen fra fondet totalt 1 216 millioner kroner.

Regjeringen vil øke den årlige avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging betydelig, til to milliarder kroner i 2017. I 2014 utgjør avkastningen fra fondet totalt 1 216 millioner kroner. 

I revidert nasjonalbudsjett foreslår derfor regjeringen et kapitalinnskudd i fondet på 4,25 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til de fem milliarder kronene fondet ble tilført i Statsbudsjettet 2014, slik at fondet i 2014 blir styrket med til sammen 9,25 milliarder kroner.

Regjeringen vil følge opp med å foreslå tilsvarende innskudd både i 2015 og i 2016.

- Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging er en langsiktig og stabil finansieringskilde til energi- og klimatiltak. Nå styrker vi fondet ytterligere med til sammen 12,75 milliarder kroner over tre år utover ambisjonene i Klimaforliket. Regjeringen har sagt at vi skal øke avkastningen fra fondet, og nå leverer vi, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I Klimaforliket ble det besluttet å øke fondskapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging slik at den samlede fondskapitalen ved utgangen av 2016 ville være 50 milliarder kroner. Regjeringen har nå besluttet at fondet skal være på 62,75 milliarder kroner i 2016. Dette innebærer en vesentlig økning av kapitalinnskuddene sammenlignet med opptrappingsplanen som er lagt i Klimaforliket.

Til toppen