Rapport om ROT

Finansdepartementet publiserer i dag en rapport med en vurdering av et skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem. I rapporten vurderes konsekvenser av et skattefradrag etter svensk modell (ROT-fradrag).

Arbeidet mot skatte- og avgiftsunndragelser har høy prioritet i regjeringen. Det er iverksatt flere tiltak for å motvirke skatteunndragelser i bygg- og anleggsnæringen og i økonomien for øvrig. Departementet har foretatt en ny vurdering av ROT-fradrag i Norge og har i den forbindelse lagt stor vekt på de svenske erfaringene med ordningen. Jeg mener at vi nå har fått et godt grunnlag for å vurdere om et ROT-fradrag er et hensiktsmessig tiltak for å bekjempe svart arbeid, sier finansminister Siv Jensen.

Les rapporten her (pdf)

Til toppen