Rapport om norsk humanitær politikk 2013

Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2013? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora. Rapporten gir også eksempler på resultater som er oppnådd gjennom våre humanitære samarbeidspartnere.

Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2013? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Dette og mer kan du lese om i den humanitære årsrapporten for 2013.

Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora. Rapporten gir også eksempler på resultater som er oppnådd gjennom våre humanitære samarbeidspartnere.

I 2013 hadde verden fire spesielt store humanitære kriser: Syria, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Filippinene. Vi ser på erfaringene fra det internasjonale humanitære systemets håndtering av disse. Det pekes på konkrete lærdommer, både positive og negative. Samtidig ser vi  på resultater fra den norske humanitære innsatsen i tre av disse krisene. Vi ser også på det humanitære arbeidet i Den Demokratiske Republikken Kongo, utdanning i krise og beskyttelse av og assistanse til folk på flukt.

Dette er den sjette årlige rapporten om norsk humanitær politikk som utgis av Utenriksdepartementet og er et ledd i oppfølgingen av den humanitære strategien og Stortingsmelding nr. 40 (2008-2009) om ”Norsk humanitær politikk”. Den er også del av oppfølgningen av Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand fra 2008. Rapporten har som mål å bidra til innsyn og åpenhet om resultatene av det norske humanitære engasjementet.

Til toppen